ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
พระบรมราโชวาท

   คนดี

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี

ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด

การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย

จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี

หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง

และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ

ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

 

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512

.....

 

แก้ปัญหาด้วยปัญญา

ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้

ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก

การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล

เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม

ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด

สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา

คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ

เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด

และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น

ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ

เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน

เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539

 

ความดี

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ

เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่

และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ซโดยไม่ทันรู้สึกตัว

แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง

ในการสร้างเสริมและสะสมความดี

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

 พระบรมราโชวาท 9-15 พ.ย.55 article
วันที่ 16/11/2012   12:41:02
พระบรมราโชวาท 2 - 8 พ.ย.55 article
วันที่ 16/11/2012   10:37:09
พระบรมราโชวาท 25 ต.ค.- 1 พ.ย.55
วันที่ 01/11/2012   13:27:29
พระบรมราโชวาท 19 -25 ต.ค.55
วันที่ 26/10/2012   09:58:33
พระบรมราโชวาท 12 -18 ต.ค.55 article
วันที่ 15/11/2012   09:28:53
หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top] 

".....กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร....

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร(กอ.รมน.กทม.)
ที่อยู่ :  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวง : เสาชิงช้า
เขต :  พระนคร จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10200
เบอร์โทร : 0 2225 5609 ; เบอร์โทรสายด่วนความมั่นคง :1374
อีเมล : isoc_bangkok@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.isoc-bangkok.com

 

 

".....มีผู้แอบอ้าง ในการจัดทำ " วารสารสมาชิกมวลชน กอ.รมน.กทม. ซึ่งทาง กอ.รมน.กทม. ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดทำ วารสารดังกล่าวแต่อย่างใด .."