ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ความสามัคคีของคนในชาติ
วันที่ 23/01/2012   12:26:14

พระบรมราโชวาทเรื่อง ความสามัคคีของคนในชาติ

๑. “...ประเทศไทยถ้าประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีมีระเบียบวินัย ประเทศนั้น   ก็เจริญและอยู่ในฐานะดีจึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติ และความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร...”

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกให้ประชาชนเฝ้า ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ๑๙ ม.ค.๒๕๐๔

.......................................

๒. “...การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมา ด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธ.ค.๒๕๐๔

...............................................

            ๓. “...บ้านเมืองไทยสามารถฟันผ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออก      ซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข ตราบนั้น...”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี พระตำหนักจิตลดารโหฐาน ๑๖ พ.ย.๒๕๓๑

................................................

            ๔. “...ตราบใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความเจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธ.ค.๒๕๐๕

.............................................

                                                                        

 พระบรมราโชวาท

พระบรมราโชวาท 9-15 พ.ย.55 วันที่ 16/11/2012   12:41:02 article
พระบรมราโชวาท 2 - 8 พ.ย.55 วันที่ 16/11/2012   10:37:09 article
พระบรมราโชวาท 25 ต.ค.- 1 พ.ย.55 วันที่ 01/11/2012   13:27:29
พระบรมราโชวาท 19 -25 ต.ค.55 วันที่ 26/10/2012   09:58:33
พระบรมราโชวาท 12 -18 ต.ค.55 วันที่ 15/11/2012   09:28:53 article
พระบรมราโชวาท 5-11 ต.ค.55 วันที่ 11/10/2012   11:16:55
พระบรมราโชวาท 28 ก.ย.-4 ส.ค.55 วันที่ 09/10/2012   13:24:00
พระบรมราโชวาท 21 - 27 ก.ย.55 วันที่ 09/10/2012   13:20:01
พระบรมราโชวาท 14-20 ก.ย.55 วันที่ 09/10/2012   13:18:04
พระบรมราโชวาท 7-13 ก.ย.55 วันที่ 09/10/2012   13:14:27
พระบรมราโชวาท 31 ส.ค.-6 ก.ย.55 วันที่ 09/10/2012   13:11:16
พระบรมราโชวาท 24-30 ส.ค.55 วันที่ 09/10/2012   13:08:15
พระบรมราโชวาท 17-23 ส.ค.55 วันที่ 09/10/2012   13:06:08
พระบรมราโชวาท 10-15 ส.ค.55 วันที่ 09/10/2012   13:03:33
พระบรมราโชวาท 9-15ส.ค.55 วันที่ 09/10/2012   12:56:38
พระบรมราโชวาท 2-8 ส.ค.55 วันที่ 09/10/2012   12:55:44
พระบรมราโชวาท 27ก.ค.-1 ส.ค.55 วันที่ 09/10/2012   12:51:47
พระบรมราโชวาท 20-26 ก.ค.55 วันที่ 09/10/2012   12:47:43
พระบรมราโชวาท 13-19 ก.ค.55 วันที่ 09/10/2012   12:44:32
พระบรมราโชวาท 6 - 12 วันที่ 11/09/2012   07:44:12
พระบรมราโชวาท 29 มิ.ย.- 5 ก.ค.55 วันที่ 04/07/2012   09:37:22
พระบรมราโชวาท 22 -28 มิ.ย.55 วันที่ 04/07/2012   09:33:27
พระบรมราโชวาท 15 - 21 มิ.ย.55 วันที่ 21/06/2012   10:49:32
พระบรมราโชวาท 8 มิ.ย. - 14 มิ.ย.55 วันที่ 19/06/2012   10:42:16
พระบรมราโชวาท 1 มิ.ย. - 7 มิ.ย.55 วันที่ 19/06/2012   10:08:33
พระบรมราโชวาท 25-31 พ.ค.55 วันที่ 07/06/2012   13:31:21
พระบรมราโชวาท 18-24 พ.ค.55 วันที่ 07/06/2012   13:24:05
พระบรมราโชวาท 11 - 17 พ.ค.55 วันที่ 21/05/2012   15:36:11
พระบรมราโชวาท 4 - 10 พ.ค.55 วันที่ 21/05/2012   15:34:42
พระบรมราโชวาท 27 เม.ย. - 3 พ.ค.55 วันที่ 21/05/2012   15:32:50
พระบรมราโชวาท 27 เม.ย. - 3 พ.ค.55 วันที่ 21/05/2012   15:32:00
พระบรมราโชวาท 20 - 27 เม.ย.55 วันที่ 21/05/2012   15:28:17
พระบรมราโชวาท 20 - 26 เม.ย.55 วันที่ 21/05/2012   15:29:55
พระบรมราโชวาท 13 - 19 เม.ย.55 วันที่ 23/04/2012   07:48:27
พระบรมราโชวาท 6 - 12 เม.ย.55 วันที่ 23/04/2012   07:47:05
พระบรมราโชวาท 30 มี.ค.- 5 เม.ย.55 วันที่ 23/04/2012   07:47:36
พระบรมราโชวาท 23-29 มี.ค.55 วันที่ 23/04/2012   07:48:00
พระบรมราโชวาท 9-15 มี.ค.55 วันที่ 13/03/2012   14:46:43
พระบรมราโชวาท 3-8 มี.ค.55 วันที่ 13/03/2012   14:29:16
พระบรมราโชวาท วันที่ 25 ก.พ.- 2 มี.ค.55 วันที่ 09/03/2012   08:52:25
พระบรมราโชวาท วันที่ 17-24 ก.พ.55 วันที่ 28/02/2012   07:59:55
พระบรมราโชวาทเรีื่องความสามัคคี ตอนที่ 3 วันที่ 16/02/2012   01:41:23
พระบรมราโชวาทให้ชาวไทยรักประเทศชาติ วันที่ 03/02/2012   14:24:25
ความสามัคคีของคนในชาติ2 วันที่ 01/02/2012   11:04:29
ความสามัคคีของคนในชาติ วันที่ 17/01/2012   09:57:17
คนไทยสืบเชื้อคนดี ชาติจึงมีความยืนยง วันที่ 05/01/2012   19:04:49
คนดี วันที่ 20/12/2011   14:57:38
คุณธรรมของคน วันที่ 28/12/2011   12:20:08
อนาคตทำนายได้ วันที่ 19/12/2011   13:01:49
".......ทหารของประชาชน........." วันที่ 20/12/2011   14:19:13
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 16/9/54 วันที่ 20/12/2011   14:58:54
พิธีปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 16/01/2012   14:03:29 

".....กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร....

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร(กอ.รมน.กทม.)
ที่อยู่ :  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวง : เสาชิงช้า
เขต :  พระนคร จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10200
เบอร์โทร : 0 2225 5609 ; เบอร์โทรสายด่วนความมั่นคง :1374
อีเมล : isoc_bangkok@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.isoc-bangkok.com

 

 

".....มีผู้แอบอ้าง ในการจัดทำ " วารสารสมาชิกมวลชน กอ.รมน.กทม. ซึ่งทาง กอ.รมน.กทม. ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดทำ วารสารดังกล่าวแต่อย่างใด .."