ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สำรวจพื่นที่ปลุกป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ตามโครงการ ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมของ กอ.รมน.กทม.

รวมใจถวายพระพร พฤหัสที่ ๒ พ.ค.๕๖ ชาว กอ.รมน.กทม.ฝ่ายทหาร และ มวลชน นักธุรกิจรุ่น๕ รวมตัวกันเพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช
มวลชน กอ.รมน.กทม.เข้ารดน้ำอวยพร รอง ผอ.รมน.กทม. พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว เนื่องในโอกาส ปีใหม่ไทย ศุกร์ที่๑๙ เม.ย.๕๖
เงิอนไขการยื่นคำร้อง ผ้ร่วมพัฒนาชาติไทย
โครงการอบรมเครือข่ายข่าว กอ.รมน.กทม. 20-22มี.ค.56 จ.ลพบุรี
ประธานคณะกรรมการ มวลชนนักธุรกิจ กอ.รมน.กทม.มอบของที่ระลึก และส่งกำลังใจ แก่ทหารพลร่มจะเดินทางไป ปฎิบัติภารกิจ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้๖มี.ค.๕๖
โครงการ อบรมมวลชนนักธุรกิจ รักษาความมั่นคง รุ่น ๕ ณ โรงแรมโสมาภารีสอรท์ ลพบุรี ๖ - ๘ มี.ค.๕๖
แผนที่ รร โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี
]ลบ
หลักฐานใบสมัคร มวลชน นักธุรกิจ รุ่น๕ ปี ๒๕๕๖
สังสรรค์ ปีใหม่ มวลชน กอ.รมน.กทม. ๑๙ม.ค.๕๖ โดย พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว เปิดงาน ณ ภัตตาคารหลีเลาหงี่
พุธที่ ๙ ม.ค.๕๖ ประชุมมวลชน กลุ่มธุรกิจ /เตรียมการจัดตั้ง ศปช.กอ.รมน.กทม.
พุธที่๙ม.ค.๕๖ เจ้าหน้าที่ ทหาร กอ.รมน.กทม.ร่วมกับมวลชน กลุ่มธุรกิจ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช
พุธที่๒๖ธ.ค.๕๕ มวลชน นักธุรกิจ กอ.รมน.กทม.รุ่น๒ และ ประธานเข้าร่วม อวยพรปีใหม่ แก่ รอง ผอ.รมน.กทม. และสังสรรค์ปีใหม่
อังคารที่๑๑ธ.ค.๕๕ กิจกรรมมวลชนนักธุรกิจ รุ่น๔ เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากราชการสนาม ตึก มวก.รพ.พระมงกุฏเกล้า
ศุกรที่ ๗ธ.ค.๕๕ ประชุมมวลชน กลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ที่ สนง.กอ.รมน.ทหาร
ทำบุญ ตักบาตร ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย คุณไพโรจน์ ยงชัยหิรัญ๔ธค๕๕
มวลชน กอ.รมน.กทม.เข้าร่วมกิจกรรมกับ กร.กองทพัไทย ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ และให้อาหารกลางวัน เด็กพิการ บ้านราชาวดี ปากเกร็ด นนทบ
เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม. นำโดย พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว เข้าร่วมประชุม กับมวลชนนักธุรกิจ รุ่น ๔ เมื่ออังคารที่ ๑๓ พ.ย.๕๕ ณ คลินิก ดีสปายน์ article
ขอเชิญชวน สมัครเข้าร่วมอบรมมวลชน กลุ่มธุรกิจ ความมั่นคง รุ่น ๕ กอ.รมน.กทม. รุ่ article
มวลชน นักธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า article
พุธที่ ๑๗ ต.ค.๕๕ มวลชน(กลุ่มธุรกิจ) กอ.รมน.กทม. ร่วมแสดงความยินดี แก่ พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว ผอ.รมน.กทม.ท่านใหม่ และ มีการประชุม เป็นครั้งแรก ของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง article
ต้อนรับ ผอ.รมน.กทม.(ท) ท่านใหม่ พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว โดย นาย ศุภพงษ์ กฤษณะพันธุ์ และ ว่าที่ ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร article
พลโท ธิชาวุฒิ สาตรพันธุ์ อำลาผู้บริหาร กทม. ตามลำดับ article
พูธที่๒๖กย๕๕ สังสรรค์สัมพันธ์ ที่ ชายทะเลบางปู
การเลือกตั้งประธานมวลชนนักธุรกิจ กอ.รมน.กทม. ศุกร์ที่21กย55 ณ สำนักงานเขตดินแดง
รายชื่อ /ที่อยู่ มวลชนนักธุรกิจ กอ.รมน.กทม. รุ่น๑-๔
การเลือกตั้งประธานมวลชนนักธุรกิจ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๕๕ ณ สำนักงานเขตดินแดง
กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ มวลชนนักธุรกิจ กอ.รมน.กทม. เขตดินแดง
กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ มวลชนนักธุรกิจ กอ.รมน.กทม. มีนบุรี
การเลือกตั้งประธานมวลชนนักธุรกิจ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๕๕ ณ สำนักงานเขตดินแดง
กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ กอ.รมน.กทม.ร่วมกับ มวลชนนักธุรกิจเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.กทม. ณ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก พุธที่๑๘ก.ค.๕๕
อาทิตย์ที่ ๒๔ มี.ย.๕๕ ประชุมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่าย ณ สำนักงานเขตจอมทอง
สรุปผลการประชุม มวลชนนักธุรกิจ กอ.รมน.กทม. (พ.ค.55)
อาทิตย์ที่ ๑๐ มิ.ย.๕๕ ประชุมสัมนา พัฒนาสัมพันธ์ ขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน.กทม.เขตดินแดง พญาไท ป้อมปราบศัตรูพ่าย
ประชุมมวลชน นักธุรกิจ รุ่น ๑ ๒ ๓ ๔ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ชป.มช.๒๙พ.ค.๕๕ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.กทม.
ภาพ กิจกรรม การประชุมพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่าย มวลชน กอ.รมน.กทม. เขตดุสิต ราชเทวี ๒๗ พ.ค.๕๕
๒๒-๒๓ พ.ค.๕๕ อบรม ชป.ปส. จ.เพชรบุรี ณ รร.รอยัลไดมอนด์
วันเสาร์ที่๑๙พ.ค.๕๕ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน บางชุนเทียนครั้งที่ ๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ค.๕๕ กิจกรรมการประชุมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ ขยายเครือข่ายมวลชน เขต จตุจักร์ บางเขน วังทองหลาง สายไหม
๙ พ.ค.๕๕ สังสรรค์มวลชนนักธุรกิจ รุ่น๔ ณ ภัตตาคารนาทอง
ประชุุมมวลชน นักธุรกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.ทหาร) ศาลาว่าการ กทม. ๔ พ.ค.๕๕
ภาพกิจกรรม มวลชนนักธุรกิจ รุ่น ๑-๔
รายชื่อมวลชนนักธุรกิจเพื่อความมั่นคงรุ่น๔
กิจกรรม โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการสืบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒๘-๒๙ เม.ย.๕๕
กิจกรรมการอบรมมวลชน นักธุรกิจเพื่อความมั่นคง รุ่น๔ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๕๕
โครงการ ปี ๒๕๕๕
การบริจาคโลหิต รพ.ศิริราช ๑๑ เม.ย.๕๕
ภาพกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม.
ภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบางขนเทียน ครั้งที่ ๒ เสาร์ที่ ๒๕ ก.พ.๕๕
ร่วมสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๕ /ประชุม กับ มวลชนนักธุรกิจ กอ.รมน.กทม. รุ่น ๓ ๑๗ ก.พ.๕๕ ณ สโมสร ทบ.(เทเวศน์)
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
ประชุมหารือมวลชน นักธุรกิจ รุ่น ๒ , ๓ เมื่อ ๓๑ ม.ค.๕๕ และ๑กพ.๕๕
๒๐ ม.ค.๕๕ แจกป้ายอุดมการณ์รักชาติให้กับมวลชน พี่น้องมุสลิม มัสยิดมูฮายีนรีน ซึ่งเป็นอาสาสมัครรักษาวังเขตดินแดง
อบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ๓๑ม.ค.-๒ ก.พ.๕๕
อวยพรปีใหม่ 2555 และ สังสรรค์ หน่วยงาน กอ.รมน.กทม.
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

".....กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร....

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร(กอ.รมน.กทม.)
ที่อยู่ :  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวง : เสาชิงช้า
เขต :  พระนคร จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10200
เบอร์โทร : 0 2225 5609 ; เบอร์โทรสายด่วนความมั่นคง :1374
อีเมล : isoc_bangkok@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.isoc-bangkok.com

 

 

".....มีผู้แอบอ้าง ในการจัดทำ " วารสารสมาชิกมวลชน กอ.รมน.กทม. ซึ่งทาง กอ.รมน.กทม. ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดทำ วารสารดังกล่าวแต่อย่างใด .."